^

International Family Enterprise

In English
Facebook Instagram
Projekti Tanja Julkaisut
Outcomes Yhteistyö Spin off
Instagram

"Enabling Internationalization Excellence for Family Enterprises"

IFE, 2017

Facebook

Lue blogia

Verkostojen verkostot – ne toimivat!

Olemassa olevilta luottamuksellisilta verkostosuhteilta kysyminen on tehokas tapa löytää uusia verkostosuhteita kansainvälisen liiketoiminnan kasvuun. Projektin tutkimustulosten pohjalta näyttää, että nykyiset pk-perheyrittäjät voisivat käyttää verkostojen verkostoja tehokkaammin. Yrittäjälle ei koidu kustannuksia, kun hän kysyy olemassa olevilta tuttavilta, että tuntisivatko he jonkun sopivan verkostosuhteen jollakin halutulla alueella. Toisaalta tämä säästää myös aikaa, sillä kun esittely uuteen verkostosuhteeseen tekee joku, johon molemmat osapuolet luottavat, luottamus syntyy tässä suhteessa nopeammin.

Nykyisten suurten metsäyhtiöiden (Metsä Group, Ahlström, UPM) perustajat Gustaf Serlachius, Antti Ahlström ja Wilhelm Schauman osasivat käyttää hyödyksi aikaisempien elämänvaiheiden verkostoja ja niiden kautta tulleiden kansainvälisten kumppaneiden verkostoja niin kansainvälisten agenttien, konetoimittajien kuin asiakkaiden etsimisessä. Gustaf Serlachiuksen tapauksessa puuhioke- ja sellutehdasajan kansainväliset suhteet 1870-1910-luvuilla löytyivät pääosin apteekkariajan suhteiden kautta. Hänen tärkein verkostonsa kansainväliseen laajenemiseen oli Saksasta Suomeen muuttanut Georg Franz Stockmann, joka toimi ensin Serlachiuksen apteekkiyritysajan maahantuojana ja siten johdatti Serlachiuksen omilla verkostoillaan mm Lübeckiin ja Hampuriin ja niiden verkostojen kautta muillekin Euroopan markkinoille. Luotettavista konetoimittajista uusiin tehtaisiinsa Serlachius kysyi myös mm. ruotsalaiselta apteekkarituttavaltaan.

Myös nykyiset pk-yritykset löytävät hyviä verkostosuhteita olemassa olevien verkostosuhteiden kautta. Tässä muutamia suoria lainauksia aineistostamme:

“Sen Ruotsin kehitysprojektin kautta meille sitten aukeni kaikki meidän markkinat, kun ne aina suositteli meitä uuteen suuntaan.”.

“Meidän suomalainen pääasiakas on esitellyt meidät uusille asiakkaille.”

“Mä kysyn meidän loppuasiakkailta, että keneltä ne haluaisi ostaa.”

“Sit ne samalla kertoo millainen firma me ollaan yhteistyökumppanina”

Suosittelen lämpimästi, että yrittäjät kysyvät rohkeasti suosituksia olemassa olevilta agenteilta, asiakkailta, alihankkijoilta, maahantuojilta – keneltä vaan, jonka yrittäjä tuntee!