^

International Family Enterprise

In English
Facebook Instagram
Projekti Tanja Julkaisut
Outcomes Yhteistyö Spin off
Instagram

"Enabling Internationalization Excellence for Family Enterprises"

IFE, 2017

Facebook

Lue blogia

Sosioemotionaalinen varallisuus – haava vai tervehdyttävä voide pk-perheyritysten kansainvälistymiselle?

Mitä yhteistä on pienellä pihkaan perustuvia lääkintä- ja hoitotuotteita valmistavalla Repolarilla ja minulla? Kummassakin on yhdistynyt vahva tutkimus ja liiketoiminta – Repolarilla pienen perheyrityksen kasvattamista ja kansainvälistymistä varten ja minulla pienten perheyritysten kansainvälistymistutkimukseen perustuvan akateemisen uran kasvattamista varten. Perheyritysliiton julkaiseman Perheyritys-lehden ja Riitta Saarisen kirjoittaman artikkelin (21.9.2020) mukaan tärkeä kasvun tekijä Repolarilla oli yhden perustajan, Arno Sipposen tekemä väitöskirja pihkan käytöstä haavanhoidossa vuonna 2013. Huomenna perjantaina 4.12 pidettävässä väitöstilaisuudessani käsittelen väitöskirjaani, joka toivottavasti auttaa Repolarin kaltaisia pieniä ja keskisuuria perheyrityksiä, eli pk-perheyrityksiä, kansainvälistymään paremmin, kun otetaan huomioon perheyrityksiä koskeva sosioemotionaalinen varallisuus eli SEV. SEV kuvaa omistavien ja johtavien perheenjäsenten taipumusta ylläpitää tunnepitoisia perhettä koskevia asioita, kuten perheenjäsenten vahvaa ja ylisukupolvista läsnäoloa, yrityksen päätöksenteossa jopa taloudellisia tavoitteita laiminlyövällä tavalla. Se voi siis olla erityisesti pienten perheyritysten haava, mutta tutkimustieto on vajavaista. SEV voi myös olla ehjä, terveyttä ylläpitävä voimavara perheen omistautuneisuuden, pitkäjänteisyyden ja luotettavuuden kautta.

Väitöskirjani otsikko ”Good for wealth or bad for health? Socioemotional wealth in the internationalisation process of family SMEs from a network perspective” kysyykin, onko SEV kyvykkyys vai rasite pk-perheyrityksen terveydelle. Niin kuin Repolarin pihkasalva kulkeutuu haavakohtaan ja parantaa sen, minä pyrin tutkimaan, miten SEV kulkeutuu verkostosuhteiden kautta pk-perheyritysten kansainvälistymisprosessiin ja joko parantaa tai heikentää sitä. Liiketoiminta on globaalia ja verkottunutta, joten yritysten ja erityisesti pienten yritysten on haettava sieltä kasvua ja kannattavuutta. Siksi on myös tärkeää tutkia perheyrityksille ominaisen SEVin roolia kansainvälistymisessä.

Perjantaina tutkimuksen esirippu avautuu kunnolla, mutta lyhyesti päälöydöksistä: SEV ei välttämättä ole rasite vaan kyvykkyys, jota voidaan valjastaa aktiivisen ja läheisen verkostoitumisen ja tarkan kumppanivalinnan kautta kansainvälistymistä edistäväksi tekijäksi. Jotta SEViä ja sen mukaisia ei-taloudellisia tavoitteita voidaan ylläpitää, pk-perheyritysten on muistettava toteuttaa puhtaasti taloudellisia aktiviteetteja SEV-asioiden rinnalla. Perheyritys-lehden artikkelin (Saarinen, 2020) mukaan Repolar näyttää olevan hyvä esimerkki tästä. Yrityksellä on vahva perheomistajuus ja eri henkilöitä sekä Sipposen perheestä että lähipiiristä hallitus- ja tutkimustoiminnassa, mikä kuvastaa SEVin roolia ja perheenjäsenten vahvaa pyrkimystä olla yritystoiminnassa mukana. Repolarilla on kuitenkin ollut jo useamman vuoden ulkopuolinen toimitusjohtaja, Paavo Heikkinen, joka on ollut päävastuussa kansainvälisen myynnin kasvattamisessa. Artikkeli mukaan viennin osuus on ollut noin 10-20 % liikevaihdosta, mutta vientimaita on monia ja valmistusyhteistyötä tehdään kreikkalaisen kumppanin kanssa. Heikkinen arvostaa perheyrityksessä toimimista; päätöksenteko on nopeaa ja kasvollinen omistajuus tuo helppoutta tehtävien jakoon.

Vaikuttaa siis siltä, että Repolarissa SEV on valjastettu hyvin kasvua varten; se on perusta, jonka päälle voi tukevasti rakentaa yritystä mutta joka ei ole liian joustamaton, etteikö täydentäviä sisäisiä ja ulkopuolisia resursseja voisi ottaa käyttöön kasvun aikana. Verkostosuhteet toimivat sekä yrityksen sisällä että ulkopuolella, ja kansainvälistyminen etenee hitaasti mutta varmasti – niin kuin perhesuhteet yli vuosikymmenien. Repolar-artikkelin otsikko on ”Pihka yhdistää perhettä”, niin samalla tavalla voidaan sanoa, että SEV yhdistää pk-perheyrityksen jäseniä ja ulkomaisia kumppaneita toteuttamaan kannattavaa ja kestävää kansainvälistymistä.

Väitöskirjani perustuu 24:n suomalaisen pk-perheyrityksen haastatteluaineistoon, 89:n suomalaisen pk-yrityksen kyselyaineistoon ja 172:een vuosien 1991 ja 2018 välillä julkaistujen perheyritysten kansainvälistymistä koskevien tieteellisten artikkelien kirjallisuuskatsaukseen. Kannattaa siis tutustua itse väitöskirjaan (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-597-2), jossa on paljon käytännön esimerkkejä, ja osallistua perjantaina väitöstilaisuuteen, jota voi seurata etänä tämän linkin kautta klo 10:stä eteenpäin: https://lut.zoom.us/j/838762410.

-Jaakko

Lähde: Perheyritysten liitto, Riitta Saarinen (21.9.2020) Pihka yhdistää perhettä. s. 10-14, Perheyritys.