^

International Family Enterprise

In English
Facebook Instagram
Projekti Tanja Julkaisut
Outcomes Yhteistyö Spin off
Instagram

"Enabling Internationalization Excellence for Family Enterprises"

IFE, 2017

Facebook

Lue blogia

Digitalisaatiosta ja sen ulottuvuuksista

Kaikki tämän IFE-projektin perheyritykset operoivat kansainvälisillä markkinoilla. Moni niistä on alkanut käyttämään digitaalisia ratkaisuja kansainvälisessä myynnissä ja viestinnässä, mutta myös tuotannossa (katso edellinen blogikirjoitus tähän liittyen).

Digitaaliset alustat, kuten eBay, Amazon, Facebook ja Alibaba tarjoilevat nekin pienille yrityksille myyntimahdollisuuksia – varsinkin, jos ne haluavat kansainvälisille markkinoille aikaisessa vaiheessa elinkaartaan. Digitaaliset työvälineet ovat keskeisiä nykypäivän liikemaailmassa myös yllämainittujen alustojen ulkopuolella.

Miten digitalisaatio määritellään akateemisessa tutkimuksessa. Digitalisaatio on:

  • Algorytmien ja digitaalisten aineistorakenteiden käyttämistä menestyksen mittaamiseen ja seuraamiseen, viestintään ja tehtävien toteuttamiseen (Autio, Mudambi & Yoo, 2021)
  • Digitaalisten teknologioiden käyttämistä olemassa olevien liiketoimintaprosessien muuttamiseksi (Verhoef et al., 2021)
  • Prosessi, jossa digitoidaan yrityksen toiminnot ja integroidaan puhelin, internet ja mobiiliteknologia kommunikointitavan muuttamiseksi asiakkaiden, alihankkijoiden ja muiden partnereiden kanssa (Wang, 2021)
  • Prosessi, jossa muutetaan organisaation tuotanto ja prosessit  internet-yhteensopiviksi datapaketeiksi markkinointia, myyntiä ja jakelua varten (Banalieva & Dhanaraj, 2019)
  • Digitaalisten teknologioiden käyttöä liiketoimintamallin innovoimiseksi ja uusien tulovirtojen luomiseksi  (Parida et al., 2019)
  • Digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämistä. Esimerkiksi erilaisten teknologioiden käyttöä to uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämiseksi (Rachinger et al., 2019)
  • Digitaalisen teknologian ja digitoidun tiedon käyttämistä kaupallisen arvon tuottamiseksi (Gobble, 2018)

Yllä olevien määritelmien kautta tulee selväksi miten kokonaisvaltaisen muutoksen digitalisaatio on tuonut tullessaan.  Digitalisaatio liittyy kaikkiin datarakenteisiin ja saatavilla olevien teknologisten ratkaisujen kautta voidaan luoda muutosta ja siten arvoa monissa eri toiminnoissa: markkinoinnissa, myynnissä, viestinnässä, jakelussa, tuotannossa, mutta myös liiketoimintamallin uudistamisessa uusien tulovirtojen tuottamiseksi. Kokonaisuutena digitalisaatio on useiden transformaatioiden lähde ja se on kokonaisuutena kiihdyttänyt muutosten vauhtia (Warner ja Wäger, 2019).

Manyika et al. (2016) tutkimus McKinsey Global Institute:ssa osoitti jo yli viisi vuotta sitten seuraavaa:

  • 50 maailman palvelukaupasta oli digitaalista
  • Noin 12 % globaalista tavarakaupasta käytiin elektronisena kauppana
  • Kansainväliset Skype-puhelut vastasivat 46 % kaikista kansainvälisistä puheluista.

Voimme kuvitella, että koronaviruspandemian myötä siirtymä digitaalisiin ratkaisuihin on ollut entistä nopeampaa. Monilla toimialoilla digitaalisiin työkaluihin siirtyminen on välttämättömyys, jos haluaa pysyä mukana globaalissa kilpailussa. Siihen täytyy siis monen yrittäjän tarttua mieluummin ennemmin kuin liian myöhään.

Viitteet:

Autio, E., Mudambi, R. and Yoo, Y. (2021). Digitalization & globalization in a turbulent world: Centrifugal and centripetal forces. Global Strategy Journal, 1-14.

Banalieva, E. R. and Dhanaraj, C. (2019). Internalization theory for the digital economy. Journal of International Business Studies, 50(8), 1372–1387.

Gobble, M. M. (2018). Digitalization, Digitization, and Innovation. Research- Technology Management, 61(4), 56-59.

Manyika, J., Lund, S., & Bughin, J. (2016). Digital Globalization: The New Era Global Flows. McKinsey Global Institute.

Parida, V., Sjödin, D. and Reim, W. (2019). Reviewing Literature on Digitalization, Business Model Innovation, and Sustainable Industry: Past Achievements and Future Promises. Sustainability, 11(2), 1-18.

Rachinger, M., Rauter, R., Müller, C., Vorraber, W. and Schirgi, E. (2019). Digitalization and its influence on business model innovation. Journal of Manufacturing Technology Management, 30(8), 1143-1160.

Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Qi Dong, J., Fabian, N. and Haenlein, M. (2021). Digital Transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. Journal of Business Research, 122, 889–901.

Wang, P. (2021). Connecting the Parts with the Whole: Toward an Information Ecology Theory of Digital Innovation Ecosystems,” MIS Quarterly, 45(1), 397- 422.

Warner, K. S. R. and Wäger, M. (2019). Building dynamic capabilities for digital transformation: An ongoing process of strategic renewal. Long Range Planning, 52, 326–349.