^

International Family Enterprise

In English
Facebook Instagram
Projekti Tanja Julkaisut
Outcomes Yhteistyö Spin off
Instagram

"Enabling Internationalization Excellence for Family Enterprises"

IFE, 2017

Facebook

Lue blogia

Poimintoja Serlachiusten kansainvälistymistarinasta: toimitusjohtajanäkökulma

Juuri kansainvälisen liiketoiminnan johtavassa aikakausilehdessä julkaistussa tutkimuksessa perehdyimme nykyisen Metsä-yhtiön, mutta pitkään Serlachius Oy-nimeä kantaneen yrityksen 150-vuotiseen kansainvälistymispolkuun. Keräsimme laajan mikrohistoria-aineiston yrityksen yhdeksän toimitusjohtajan ajatuksista. Neljä heistä (G.A., Gösta, R. Erik ja Gustaf Serlachius) johtivat Serlachius Oy:tä perheyhtiönä lähes 120 vuoden ajan (1868-1986). Sen jälkeen yhtiön johdossa on ollut ammattijohtajia, Ebbe Sommarista alkaen. Keräsimme myös laajan numeerisen aineiston yrityksen kansainvälistymisen markkereista ja Suomen yhteiskunnan ja metsäteollisuuden kehittymisestä.

Lue lisää

Digitalisaatiosta ja sen ulottuvuuksista

Kaikki tämän IFE-projektin perheyritykset operoivat kansainvälisillä markkinoilla. Moni niistä on alkanut käyttämään digitaalisia ratkaisuja kansainvälisessä myynnissä ja viestinnässä, mutta myös tuotannossa (katso edellinen blogikirjoitus tähän liittyen).

Digitaaliset alustat, kuten eBay, Amazon, Facebook ja Alibaba tarjoilevat nekin pienille yrityksille myyntimahdollisuuksia – varsinkin, jos ne haluavat kansainvälisille markkinoille aikaisessa vaiheessa elinkaartaan. Digitaaliset työvälineet ovat keskeisiä nykypäivän liikemaailmassa myös yllämainittujen alustojen ulkopuolella.

Lue lisää

DIGITAALISUUS JA KANSAINVÄLISTYMINEN

IFE-projektin löydökset kertovat, että digitaalisella aikakaudella suomalaiset pk-perheyritykset ovat uudistaneet kansainvälisen myynnin prosesseja mm. seuraavilla tavoilla:

1. Digitalisoimalla viestintää ja myyntiä: yhteydenpito niin liiketoiminnan kuin henkilökohtaisen elämän asioissa kulttuurisidonnaisten työvälineiden kautta: WhatsApp toimii monissa maissa, mutta esim. Kiinassa on mahdotonta menestyä ilman WeChat-sovellusta.

“Monet suomalaiset yritykset eivät menesty Kiinassa, koska ne eivät ymmärrä, että siellä on välttämätöntä kommunikoida WeChatin kautta. WhatsApp ei käy. Ja sitten vain lopullinen myyntisopimus lähetetään sähköpostiin. (…) Yleensä sovittaessa kaupoista puhutaan vuorotellen henkilökohtaisista ja myynnin asioista siellä WhatsAppissa tai WeChatissä. Onhan se ollut melkoinen muutos. Isä lähetti sähköposteja, mutta nyt inbox on lähes tyhjä. Mut mä lohdutin isää ja sanoin, että ei huolta, mä vaan lähettelen viestejä muuta kautta.” (Hiljattain aloittanut 3. sukupolven TJ perheyrityksessä)

2. Digitalisoimalla tuotesuunnittelua: eräs perheyritys parhaillaan toteuttaa koko myyntiprosessin digitalisoimista. Alussa jälleenmyyjä auttaa myyntiprosessissa, mutta myöhemmässä vaiheessa koko prosessi voi onnistua asiakkaan taholta loppuvaiheen asiakasvalintojen varmistamiseen saakka:

“Me luomme parhaillaan verkossa toimivaa suunnittelualustaa. Asiakkaalla on siellä viisi valintavaihetta: malli, koko, väri, moottori, ja sitten lopussa erilaiset lisävarustepaketit tai yksittäiset lisävarusteet. Valintojen jälkeen edetään myyntisopimukseen. Asiakas saa arvioidun valmistuspäivän ja suorittaa esimaksun. Asiakas pystyy myös seuraaman virtuaalisesti tilauksensa valmistumista etukäteen määriteltynä päivänä. Kun tuotteet ovat näin kalliita (alkaen 15 000€), saattaa olla tärkeää, että jälleenmyyjä on kuitenkin aina mukana ostoprosessissa.” (Myyntijohtaja perheyrityksessä)

3. Koodaamalla tuotannon d”igitaalisen kaksosen”:

“Tavoitteenamme on koodata tuotantovaiheet digitaaliseen muotoon sillä tavalla, että voimme helposti perustaa tuotantoa ulkomailla, digitaalisena kaksosena. Myös sopimusvalmistusta varten on tärkeää, että olemme koodanneet tuotannon vaiheet digitaalisesti.” (Tuotantojohtaja perheyrityksessä)

Nämä esimerkit tulevat hyvin innovatiivisista ja hiljattain sukupolvenvaihdoksen läpikäyneistä perheyrityksistä.

Monet perheyrityksistä eivät ole vielä digitalisoineet myyntiään tai tuotantoaan. Suurin syy tähän on aikaisempien sukupolvien ”perintö” ja painostus. Tämä näkyy näiden yritysten tuloksessa. Olisi tärkeää, että uudet sukupolvet saavat uudistaa liiketoimintaa kuluvan ajan mukaisiksi.

UUSI TUTKIMUS VERKOSTOITUMISMEKANISMEISTA KANSAINVÄLISTYMISESSÄ

Tanja on julkaissut yhdessä professori Sarah Jackin ja Emmanuella Plakoyiannakin kanssa uuden tutkimuksen perheyritysten kansainvälisen verkostoitumisen aihepiiristä. Siinä todetaan, että suomalaiset pk-perheyritykset keskittyvät kansainvälisessä verkostoitumisessa eniten rakentamaan luottamuksellisia, läheisiä suhteita. Useimmat pk-perheyritykset jatkavat yhteistyötä vuosikymmenten läpi myös heille huonojen yhteistyökumppaneiden kanssa. Ne rakentavat uusia suhteita vain, kun olemassa olevat verkostokumppanit kuolevat tai kun ne menevät uusille markkinoille.

On kuitenkin olemassa pk-perheyrityksiä, jotka rakentavat uusia verkostosuhteita tulevaisuuden varalle ilman pakkotilannetta ja lopettavat heille vahingollisia verkostosuhteita. Lue lisää artikkelin löydöksistä tästä:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1467-8551.12564

Jos haluat käyttää artikkelia opetuksessa, siitä on myös erillinen Teaching and Learning Note.

https://onlinelibrary.wiley.com/pb-assets/assets/14678551/BJM-20-219.R3%20TLG-1638189854353.pdf

KORONAVIRUSPANDEMIA JA MUUT KRIISIT PERHEYRITYKSISSÄ: INNOVAATIONÄKÖKULMA

Kun joudut menestyvän, pitkäikäisen, kukoistavan perheyrityksen johtajana keskelle kriisiä, kuinka reagoit? Etsitkö suojaa ja yrität säilyttää liiketoiminnan vai ryhdytkö kaikin voimin innovoimaan ja uudistamaan liiketoimintaa? Olemassa olevan tutkimuksen mukaan kriisi voi toimia joko innovaation katalysaattorina tai esteenä.

Lue lisää

Kirjan julkistamistilaisuus

Maailman ensimmäisen perheyritysten kansainvälistymiseen keskittyvän käsikirjan julkistamistilaisuus järjestetään 15.4.2021 klo 3 (CET). Kirjan on editoinut Tanja Leppäaho ja Sarah Jack ja se sisältää 17 kappaletta maailman johtavilta perheyritysten kansainvälistymistutkijoilta sekä 4 esipuhetta arvostetuilta alan asiantuntijoilta. Tilaisuus järjestetään virtuaalisesti.

Lue lisää

Verkostosuhteista sosiaaliseksi perinnöksi

Kuten yrittäjyys, myös yritysten kansainvälistyminen on ollut merkittävä ilmiö globaalin talouden ja kehityssuuntien kannalta viimeisen kahden vuosisadan aikana. Suomen, kuten monen muun pienen ja avoimen maan kohdalla, liiketoiminnan ja yrittäjyyden kansainvälistyminen on ollut merkittävässä roolissa valtion talouden ja koko yhteiskunnan kehityskaaressa. Suomen kohdalla kehitys tapahtui hämmentävän nopeasti, kun maa muovautui 1800-luvun kehitysmaasta yhdeksi maailman hyvinvointivaltioista. Metsäteollisuuden vienti 1800- ja 1900-luvun taitteessa oli korpimaiden Suomelle keskeinen näyttämö tässä kansainvälistymisen kilpajuoksussa.

Lue lisää

Online-tapahtuma: Onnistumisen avaimia kansainvälistymiseen – Näin teet perheomisteisuudesta kilpailuedun

Tule kuulemaan tuoreita maailmanluokan tutkimustuloksia, menestyneen perheyrittäjän puheenvuoro ja asiantuntijoiden näkemyksiä siitä kuinka perheomisteisuudesta voi tehdä kansainvälistymisessä kilpailuedun!

Tilaisuus järjestetään Zoomissa keskiviikkona 17.2.2021 klo 9-10. Liity helposti Zoom-webinaariin tästä ja kutsu kaverisikin mukaan. Tilaisuuden järjestää yhteistyössä LUT-yliopisto ja Perheyritysten liitto.