^

International Family Enterprise

In English
Facebook Instagram
Projekti Tanja Julkaisut
Outcomes Yhteistyö Spin off
Instagram

"Enabling Internationalization Excellence for Family Enterprises"

IFE, 2017

Facebook

Lue blogia

Poimintoja Serlachiusten kansainvälistymistarinasta: toimitusjohtajanäkökulma

Juuri kansainvälisen liiketoiminnan johtavassa aikakausilehdessä julkaistussa tutkimuksessa perehdyimme nykyisen Metsä-yhtiön, mutta pitkään Serlachius Oy-nimeä kantaneen yrityksen 150-vuotiseen kansainvälistymispolkuun. Keräsimme laajan mikrohistoria-aineiston yrityksen yhdeksän toimitusjohtajan ajatuksista. Neljä heistä (G.A., Gösta, R. Erik ja Gustaf Serlachius) johtivat Serlachius Oy:tä perheyhtiönä lähes 120 vuoden ajan (1868-1986). Sen jälkeen yhtiön johdossa on ollut ammattijohtajia, Ebbe Sommarista alkaen. Keräsimme myös laajan numeerisen aineiston yrityksen kansainvälistymisen markkereista ja Suomen yhteiskunnan ja metsäteollisuuden kehittymisestä.

Lue lisää

Projekti

Me IFE-projektissa haluamme olla niin teoreettisesti kuin käytännöllisesti relevantteja. 

Yli 80% Suomen yrityskannasta on perheyrityksiä ja perheyritysten osuus on samaa luokkaa läpi maailman. Perheyritysten kilpailukyvyn edistäminen on myös Suomen hallitusohjelman tärkeimpiä osa-alueita. 

Matkalla tavoitteeseemme, perheyritysten kansainvälistymisprosessiteorian muodostamiseen, olemme tuottaneet lukuisia alatutkimuksia, lehtikirjoituksia ja johdon suosituksia, joista osa löytyy projektisivujemme outcomes-osiosta.

Tutkimuksemme perustuu arkistoaineistoon, caseaineistoon ja kyselytutkimus-/paneeliaineistoon. Olemme kiinnittäneet yrityshuomiota yritysten pitkittäiseen kansainvälistymisprosessiin ja verkostosuhteiden rooliin sen yhteydessä. 

Projektissa työskentelee kaksi post docia ja tutkimusavustaja tiimin johtajan Tanja Leppäahon lisäksi, joka on maailman aktiivisimpia tutkijoita perheyritysten kansainvälistymisen tematiikassa. Tanjalla on tällä hetkellä suurin määrä julkaisuja aihepiiristä globaalilla tasolla ja hän on myös editoinut yhdessä Professori Sarah Jackin kanssa ensimmäisen perheyritysten kansainvälistymistä käsittelevän käsikirjan, The Palgrave Handbook of Family Firm Internationalization.

Jaakko Jaakko

Jaakko Metsola työskentelee tutkijatohtorina LUT-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Jaakko väitteli 2020 tohtoriksi aiheenaan ”Pk-perheyritysten kansainvälistymisprosessit verkostonäkökulmasta”. Väitöskirja löytyy täältä. Tällä hetkellä Jaakko on mukana IFEn lisäksi toisessakin tutkimusprojektissa, sekä toimii opettajana LBM:n kursseilla. Ennen akateemista uraa Jaakko työskenteli suomalaisissa nopeasti kasvavissa ICT-yrityksissä myynnin ja asiakkuuksienhallinnan tehtävissä.

Satu Satu

Satu Korhonen työskentelee tutkijana ja luennoitsijana LUT-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Satu tutkii ja opettaa yrittäjyyden ilmiöön liittyvistä yksilötason ja sosiaalisen kanssakäymisen ulottuvuuksista. Satu on IFE-projektin lisäksi muissa LBM:n tutkimusprojekteissa. Satun kansainvälisten yrittäjien narratiiveja käsittelevän väitöskirjan ohjaajana toimi projektin johtaja Tanja Leppäaho ja väitöskirja pohjautuu osittain IFE-projektin tutkimusaineistoon ja yhteistyöhön. Satun väitöskirja löytyy täältä.

Tanja

Tanja Tanja

Moikka! Olen Tanja Leppäaho (ent. Kontinen)! Johdan tätä perheyritysten kansainvälistymistä käsittelevää IFE-projektia. Projekti toteutetaan LUT-yliopistossa ja se kestää vuoteen 2023. Johdan myös tämän projektin spin offia, International family firms: networking strategies and crisis responses.

Akateeminen urani pähkinänkuoressa

Ryhdyin kirjoittamaan väitöskirjaa Jyväskylän yliopistossa vuonna 2008 ja puolustin sitä julkisesti 2011. Nautin väitöskirja-ajasta kansainvälisine konferensseineen ja tutkimusvierailuineen todella paljon. Sain viimeistellä väitöskirjani Adelaiden yliopistossa Australiassa.

Tällä hetkellä toimin akatemiatutkijana Suomen Akatemian myöntämän arvostetun rahoituksen turvin ja kasvuyrittäjyyden professorina ja LBM-tohtorikoulun varajohtajana LUT-yliopiston kauppakorkeakoulussa Suomessa. Olen vieraillut IFE-projektin aikana EMLyon Business Schoolissa Ranskassa ja Lancaster University Management Schoolissa.

Ennen LUT-yliopistoon siirtymistäni työskentelin tenure track professorina Jyväskylän yliopistossa 2014-2017 ja vanhempana luennoitsijana University of Edinburgh Business Schoolissa Britanniassa 2012-2016. Olen tutkimuksessa kiinnostunut erityisesti kansainvälistymisprosesseista läpi aikojen, kansainvälisestä verkostoitumisesta ja perheyrityksistä. Pukàll ja Calabro (2014) ovat todenneet minun olevan mailman johtavia perheyritysten kansainvälistymistutkijoita.

Voit tarkastella akateemisia julkaisujani Orcidin, Google Scholarin ja projektisivujen kautta. Olen julkaissut useissa kansainvälisissä aikakausijulkaisuissa, kuten Entrepreneurship Theory and Practice, Family Business Review, Journal of Small Business Management, British Journal of Management, Entrepreneurship and Regional Development ja International Business Review. Olen ohjannut viisi väitöskirjaa, vieraillut useissa johtavissa yliopistoissa, antanut puheenvuoroja useissa yhteiskunnallisissa tapahtumissa ja minulle on myönnetty yhdessä Professori Sarah Jackin kanssa johtavan yrittäjyyskonferenssin, Babson College Entrepreneurship Research Conferencen, paras paperi-palkinto. Olen toimittanut yhdessä Sarah Jackin kanssa kaikkien aikojen ensimmäisen perheyritysten kansainvälistymisen käsikirjan, Palgrave Handbook of Family Firm Internationalization, joka julkaistaan talvella 2021. Olen Entrepreneurship and Regional Development-aikakausijulkaisun review boardissa. Lisätietoa akateemisista ja yhteiskunnallisista tuotoksistani löytyy kohdasta outcomes.

Lyhyt kuvaus elämästäni lapsuudesta aikaan ennen työskentelyä yliopistolla

Kasvoin maaseudulla perheyritystilalla ja elin yksinkertaista ja toimeliasta elämää osallistumalla maatilan töihin, mutta myös soittamalla instrumentteja, laulamalla ja yleisurheilemalla. Samalla kun opin arvostamaan yksinkertaista maaseutuelämää, kiinnostuin valtava vieraista kielistä ja kulttuureista ja koulussa valitsinkin kaikki mahdolliset valinnaiset kielet. Valmistuin ylioppilaaksi vuonna 1997 Ristiinan lukiosta.

Ensimmäisessä Jyväskylän yliopiston maisterintutkinnossani, Filosofian Maisterin (FM) tutkinnossa (2002) opiskelin englannin kieltä ja kulttuuria, romaanilaista filologiaa (ranskaa ja muita romaanisia kieliä ja kulttuureja), saksan kieltä ja kulttuuria ja pohjoismaista filologiaa (ruotsia) – ja vähän latinaa ja italiaa – ja valmistuin kieltenopettajaksi. Työskentelin ja opiskelin ulkomailla – Saksassa, Ranskassa, Luxembourgissa, Belgiassa, Ruotsissa – ja kiinnostuin yhä enemmän vieraista kielistä ja kulttuureista ja toki opinkin niistä paljon. Nautin erityisesti havainnoida miten ihmiset eri kulttuureista kohtasivat toisensa.

Vaikka tykkäsin työstäni kielten opettajana, tiesin, että minun on tarkoitettu tekevän jotakin muuta ja ryhdyin opiskelemaan ohessa yrittäjyyttä ja markkinointia ja valmistuin Kauppatieteiden Maisteriksi (KTM) vuonna 2004 Jyväskylän yliopistosta. Halusin gradussani perehtyä yrittäjien kansainvälistymiseen ja professorini Matti Koiranen innoitti minut erityisesti perheyritysten pariin. Kun sain lisää ymmärrystä aiheesta, kiinnostuin entistä enemmän siitä kuinka kovaa ja innovatiivista työtä perheyrittäjät tekevät pyyteettömästi ja pitkäjänteisesti sekä samalla inhimillisesti sukupolvesta toiseen.

Huomasin myös kuinka tärkeitä perheyritykset ovat alueille ja Suomelle ja Euroopalle kokonaisuudessaan. Silti niistä puhuttiin ja niitä tutkittiin vähän. Halusin ymmärtää aihetta vielä syvemmin ja aloitin kirjoittamaan väitöskirjaani vuonna 2008. Hassujen sattumusten kautta otin vastaan vasta professori Matti Koirasen kolmannen työtarjouksen: ensimmäisellä kerralla olin juuri synnyttänyt esikoiseni ja toisella kerralla suloisen tyttäreni laskettuun aikaan oli vain kuukausi.

Lyhyt ansioluettelo: Tanja Leppäaho (entinen Kontinen)

KOULUTUS

2008-2011 KTT, Jyväskylän yliopisto (JSBE)

2002-2004 KTM, Jyväskylän yliopisto (JSBE)

1997-2002 FM, Jyväskylän yliopisto

NYKYISET TYÖTEHTÄVÄT

Kasvuyrittäjyyden professori ja LBM-tohtorikoulun varajohtaja, LUT-yliopisto

Akatemiatutkija, arvostettu henkilökohtainen tutkimusrahoitus (1.9.2017-30.9.2022) Suomen akatemialta minun palkkaani, kahden tohtorikoulutettavan ja yhden tutkimusavustajan palkkaan ja tutkimuskuluihin

Distinguished International Research Affiliate since 1.6.2022, Bhavan’s SP Jain Institute of Management & Research (SPJIMR), Mumbai, INDIA.

AIKAISEMMAT TYÖTEHTÄVÄT2022        

2022 Visiting Professor, Norwegian Business School, Norway

2022 Visiting Researcher, Stockholm School of Economics, Sweden

2019 Visiting Researcher,  Lancaster University Management School,  UK

2018 Visiting Professor, EMLyon Business School, France

2014-2017 Tenure track Professor, University of Jyväskylä (JSBE), Finland

2012-2016 Senior Lecturer, University of Edinburgh Business School,  UK

2008-2013 Senior Assistant, University of Jyväskylä (JSBE), Finland

2010 Visiting Researcher, University of Adelaide, Australia

RAHOITUKSET JA PALKINNOT

2017-2022: Grant of 604 842€; Academy of Finland (grant number 308667)

2017: Bertarelli Family Best Paper Award from BCERC (Babson College), USA, for Leppäaho, T. & Jack, S. (2016). “Imprinting, embeddedness and social network ties in the internationalization of small- and medium-sized family enterprises”. 

2017: Best Paper Award from the 8th BAMDE Conference, 6-9 June 2017, Varna, Bulgaria, for Leppäaho, T., Jack, S., Arenius, P., & Paavilainen-Mäntymäki, E. (2017). “Getting Embedded for and during Internationalization”. 

2017: #1 most downloaded article in Family Business Review in 2016 for Leppäaho, T., Plakoyiannaki, E. & Dimitratos, P. (2016) “The case study in family business: analysis of current research practices and recommendations” 

2018: Nominee for Copenhagen Business School Prize at European International Business Academy 2018 conference for Paavilainen-Mäntymäki, E., Leppäaho T., & Metsola, J. (2018). “Fear for Failure and Need for Longetivity – Internationalization Process Tensions within Family Businesses”. 

2012: Best Paper Award, International Council for Small Business Conference, New Zealand, for Kontinen, T. & Kansikas, J. (2012). “Developmental phases in the foreign market entry of family SMEs”

2012: Award for excellent research articles in 2011 by JSBE and Kauppalaisseuran säätiö, University of Jyväskylä 

OHJAUSKOKEMUS

 1. ohjaaja (vuodet): 

2. ohjaaja (vuodet) 

 • Witt, A., University of Edinburgh Business School (2013-2015): Internationalization trajectories of global hidden champions

OPETUSKOKEMUS

 • Doctoral level: Introduction to Doctoral Studies 2019-2020, LUT University, Finland; Business Theory and Thought 2020, Oulu University, Finland
 • Master level: Research Methods in Entrepreneurship and International Business 2020-2021, LUT University, Finland; Melting Pot of entrepreneurial competencies 2019-2020, LUT University, Finland; International Business 2012-2017, JSBE, Finland; International entrepreneurship 2009-2017, JSBE, Finland; Business Strategies for International Growth 2013, UEBS, UK; Master seminar 2010-2021, JSBE and LUT, Finland

TIETEELLISTEN TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN

KUTSUPUHEENVUOROT

 • Invited panel member of “Symposium on temporality and entrepreneurial opportunities” at the world leading AOMconference in August 2020
 • Invited keynote speech “Family firms in international entrepreneurship” in an International Symposium on International Entrepreneurship at the University of Greenwich, July 2019 
 • Presentation at Lancaster University Management School Research Seminar, UK, November 2019
 • Presentation at University of Leeds, International Business Research Seminar, UK, October 2019 
 • Presentation at University of Edinburgh Business School Research Seminar, UK, October 2019

INSTITUTIONAALISET VASTUUT

2019 – 2023 Member of Doctoral School CommitteeLUT University, Finland

2014 – 2017 Member of AACSB Accreditation Committee, University of Jyväskylä, Finland 

2013 – 2014 Director of MSc in International Business and Emerging Markets, University of Edinburgh Business School, UK

2012 Director of Master’s Degree Programme in International Business and Entrepreneurship, University of Jyväskylä, Finland

TIETEELLISTEN JÄRJESTÖJEN JÄSENYYDET

2020 – Member, MISUM network, Stockholm School of Economics, Sweden

2013 – Member, Academy of Management

2010 – Member, Academy of International Business

2008 – Member, Advisory Board for ResearchFamily Firm Institute, Finland

Julkaisut

Tieteelliset aikakausilehtijulkaisut

Kirjat

Kirjankappaleet, vertaisarvioidut

Outcomes

WEBINAARITALLENNE: ONNISTUMISEN AVAIMIA KANSAINVÄLISTYMISEEN, 17.2.2021

https://echo360.org.uk/media/7ad93ba2-36d2-4aac-8f76-829c34fbde3c/public?autoplay=false&automute=false

AKATEEMISET TUOTOKSET

IFE-projektista syntyneet tieteelliset artikkelit:

Kirjat:

Leppäaho, T. & Jack, S. (2021). Palgrave Handbook of Family Firm Internationalization.

Tämä perheyritysten kansainvälistymistä käsittelevä kokoelmateos on Tanja Leppäahon ja Sarah Jackin editoima ja sisältää tutkimuksia ympäri maailman.

Kirjassa on analyysi 24 suomalaisen pk-perheyrityksen kansainvälistymisstrategiasta. Kirja soveltuu niin johtaja- kuin maisteritason korkeakoulutukseen. 

Kirjankappaleet:

YHTEISKUNNALLINEN VUOROVAIKUTUS

Puheet:

Tanja on puhunut IFE-projektin aikana mm. seuraavissa tapahtumissa:

 • Luottamusaamu organised by MTK, Yrittäjät, Perheyritysten liitto ja Pilgrim (29.4.2021); my speech: ”Luottamus yrityksen kansainvälistymisen ytimessä”
 • Elinkeinoelämän keskusliitto (28.11.2019): ”Suomalaisten yritysten kansainvälistymisen erityispiirteet”
 • ”Grow Global-seminaari ruokatuotannon pk-yrityksille” (3.9.2019): ”Mikä erottaa menestyjät muista – tutkittua tietoa pk-yritysten menestystarinoista” 
 • Viexpo-Suomi100-seminaari Pietarsaaressa (12.12.2017): ”On kysyttävä miten mummo voi”- sosiaalinen suhde on se mikä ratkaisee” 
 • Business Finland, MidCap ja Cleantech-johtajiston kokous (20.12.2018): “Perheyritykset ja niiden kansainvälistyminen”
 • Norjalais-suomalaisen kauppakamarin vuosikokous (19.4.2018): ”Sociala kontakters och nätverkens betydelse i nordisk business”
 • Aava & Bang aamukahviseminaari (3.4.2018): ”Onnistumisen avaimia kansainvälistymiseen: sosiaalinen suhde on se, mikä ratkaisee”
 • Wulff Entre (8.6.2018): ”Sosiaalinen verkostoituminen kansainvälistymisessä”

Laita Tanjalle viestiä, jos haluat kutsua hänet puhumaan asiantuntijana saman tyylisestä teemasta! 

Lehtiartikkelit:

Johdon kouluttaminen:

 • STRATI1-executive education (14.8.2019): ”Kansainvälisen kasvun johtaminen perheyrityksissä”

Tieteelliset esitelmät / taustapaperit (muut kuin konferenssit): 

YHTEENVETO PROJEKTIN TUTKIMUSTULOKSISTA JOHTAJILLE

Oheisessa yhteenvedossa olemme koonneet yhteen projektin tutkimustuloksia.

SUOSITUKSIA YRITYSJOHTAJILLE

 • On tärkeää pitää huolta verkostosuhteen sosiaalisesta puolesta. Kaikki ihmissuhteet ovat ensisijaisesti sosiaalisia. Lähes kaikkialla muualla sosiaalisen vuorovaikutuksen rooli suhteen onnistumiseksi on merkittävästi suurempi kuin Suomessa.
 • Kannattaa opiskella kohdemaan kieltä ja kulttuuria. Kun kansainvälinen kumppani huomaa yrityksen johtajien näkevän näiden suhteen hieman vaivaa, hänestä tulee sitoutuneempi ja halukkaampi kumppani.
 • On tärkeää palkata paikallisia työntekijöitä kohdemaan asioita hoitamaan. Mikään ei korvaa paikallisen business-tuntemusta ja verkostoja.
 • Tutkimuksen ja kokemusten mukaan kannattaa valita kv-kumppani, jonka arvot soveltuvat perheyrityksen arvoihin.
 • Ellei markkina ja sen toimintatavat ole tutut tai resursseja ole runsaasti, on usein parasta aloittaa viennistä, jotta markkinatuntemus ja verkostosuhteet syventyvät.
 • On suositeltavaa verkostoitua aktiivisesti ja luovasti kansainvälistymistä varten. Sopivia verkostosuhteita voi löytyä niin kotimaisten kumppaneiden, alihankkijoiden, messujen kuin kilpailijoiden kautta.
 • Ketteryys on perheyritysten vahvuus. Sitä kannattaa käyttää hyödyksi myös kansainvälistyessä. Perheyritykset ehtivät nopean ja joustavan päätöksenteon myötä toimia ennen byrokraattisempia kilpailijoitaan.
 • Kansainvälisillä markkinoilla on hyvä luoda verkostosuhteita myös pääasiallisen verkostosuhteen ulkopuolelle. Ne mahdollistavat ketterän toiminnan muutoksen (esim. jakelijan lopettaminen) tai kasvuhalukkuuden (esim. tytäryhtiön perustaminen) yhteydessä.
 • Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä tulee pohtia omistajuuden jakautumista. Tutkimustulosten mukaan liian hajautettu portfoliotyylinen omistajuusrakenne, jossa osa sisaruksista ei halua riskeerata yrityksen resursseja pienessäkään määrin, voi johtaa johtoasemassa olevan perheenjäsenen kansainvälistymisjärjestelyjen puuroutumiseen.
 • Haastattelujen mukaan perheyrityksen optimaalisella kv-kumppanilla on olemassa olevat verkostot ja kanavat. Se on luotettava, kokenut, asiantunteva, sekä samankaltainen koon, tuoteportfolion ja identiteetin suhteen.

Yhteistyö

The project is hosted by LUT

The project is funded by the Academy of Finland

Kansainvälinen yhteistyö

Kotimainen yhteistyö

Spin off

Kansainväliset perheyritykset: verkostoitumisstrategiat ja kriisien johtaminen

Johdan IFE-projektin spin offia, jossa tutkimme kansainvälisten perheyritysten verkostoitumista ja kriisikäyttäytymistä. Tutkimme niin Aasiassa, Intiassa, Etelä-Amerikassa kuin Euroopassa sijaitsevia perheyrityksiä.

Projektiryhmän kokoonpano:

 • Professor, Academy of Finland Research Fellow, Tanja Leppäaho, LUT University, Finland
 • Professor of Strategy Paavo Ritala, LUT University, Finland
 • Professor of International Business Emmanuella Plakoyiannaki, University of Austria, Austria 
 • Dr. Spiros Batas, University of Greenwich, UK
 • Dr. Allan Discua-Cruz, University of Lancaster, UK
 • Dr. Jose Godinez, University of Massachusetts Lowell, USA
 • Dr. Karine Guiderdoni-Jourdain, Aix-Marseille University, France
 • Dr. Tulsi Jayakumar, India
 • Dr. Katerina Kampouri, University of Macedonia, Macedonia
 • Dr. Man Yang, Hanken School of Economics, Finland

Ota yhteyttä

Projektin johto

Tanja Leppäaho
tanja@ife.fi
+358 40 1919 448

Tiimin jäsenet

etunimi@ife.fi