^

International Family Enterprise

In English
Facebook Instagram
Projekti Tanja Julkaisut
Outcomes Yhteistyö Spin off
Instagram

"Enabling Internationalization Excellence for Family Enterprises"

IFE, 2017

Facebook

Lue blogia

Uusi kirja perheyritysten kansainvälistymisestä julkaistu!

On ilo kertoa, että Tanja Leppäahon ja Jaakko Metsolan kirja perheyritysten kansainvälistymisestä on nyt julkaistu (julkaisija: Palgrave MacMillan). Kirja, otsikkonaan ”Family Firm Internationalisation – A Network Perspective”, yhdistää perheyritys-, kansainvälistymis- ja verkostoitumisteoriat empiiriseen analyysiin 24 suomalaisesta pk-perheyrityksestä. Koska tutkimusaihe on kuin hiomaton timantti, emme tyydy vain yhteenvetämään aikaisempaa tietoa, vaan – ja ehkä tärkeämpänä asiana – toteutamme myös oman empiirisen tutkimuksen perustuen laajaan haastattelu- ja sekundääriaineistoon. Uskomme, että tämä teorian ja käytännön yhdistelmä Palgrave Pivot -kirjan muodossa tarjoaa lukijoille helposti sulatettavia oivalluksia kansainvälisen verkostoitumisen typologiasta, strategioista, poluista ja menestystekijöistä erityisesti perheyrityksiin liittyen

Yksi keskeisistä kirjan löydöksistä liittyy kolmeen perheyritysten kansainvälisen verkostoitumisen tyyppiin, jotka me esitämme pohjautuen case-yritysaineistoon: paikalliset tai globaalit kapean verkoston maksimoijat (regional or global narrow network maximisers, NNMs) ja laajan verkoston mahdollistajat (broad network enablers, BNEs). Nämä erilaiset kansainväliset perheyritystyypit lähestyvät kansainvälistymistä enemmän tai vähemmän erilaisilla verkostoitumisstrategioilla ja poluilla kansainvälistymisen laajuuden, määrän ja nopeuden sekä verkostosuhteiden määrän, hoidon ja vahvuuden näkökulmasta. Perheyrityksille ominaiset tekijät, kuten sosioemotionaalinen varallisuus (SEW), pitkän ajan tähtäimen orientaatio ja eri sukupolvet, vaikuttavat kansainvälistymis- ja verkostoitumispäätöksiin ajan myötä. Mikään verkostoitumistyyppi ei ole oletuksena ylivertainen muihin verrattuna, vaan kaikilla on hyvät ja huonot puolensa.

Tarkemmat löydökset ja johtopäätökset löytyvät kirjasta. Se on nyt saatavilla e-kirjana ja kovakantisena osoitteessa
https://www.palgrave.com/gp/book/9783030285197#aboutBook.

Toivotamme teille hedelmällisiä ja oivaltavia lukuhetkiä kirjan parissa!

Parhain terveisin,

Jaakko ja Tanja