^

International Family Enterprise

In English
Facebook Instagram
Projekti Tanja Julkaisut
Outcomes Yhteistyö Spin off
Instagram

"Enabling Internationalization Excellence for Family Enterprises"

IFE, 2017

Facebook

Lue blogia

“Kommunikoinnista alle 10 % on sanoja”

Tutkimustani varten haastattelen kansainvälistyvien pienyritysten perustajia. On enemmän sääntö kuin poikkeus, että heillä on haasteita ajan, rahan ja muiden resurssien puutteen kanssa. Kuitenkin samaan aikaan he kykenevät unelmoimaan suuria, omistaen vakaan uskon siihen, keitä he ovat ja mitä he tekevät. Saatat samaistua tai sitten et, mutta olen itse saanut tuon saman vaikutelman suurimman osan tapaamieni yritysjohtajieni ja haastattelemieni yrittäjien kohdalla. Myös sijoittajat, joiden osallisuus on elintärkeää monen startup-yrittäjän mukaan, jakavat jotain oleellista tuosta unelmointikyvystä, kantaen mukanaan tuon uskon ”ilosanomaa”.

Jonkin aikaa sitten, eräs haastateltavistani kuvasi epätavallisen bisnesideansa eteenpäinviemistä vaikuttavan ”saarnaajan” tahtotilaan ja toimintaan.

”Se liittyy siihen, että kun sulla on epävarma tavallaan se lopputulos, niin se, että sulla on äärettömän vahva usko siihen, että näin tulee tapahtumaan. Sulla ei oo mitään todistetta siitä, että näin tulee tapahtumaan, mutta sä uskot, että näin tulee tapahtumaan. Se liittyy siihen, että kun sä kerrot vision rahoittajille, että näin tulee tapahtumaan, koska me tehdään näin, sulla on hyvät perustelut siihen. Jos sulla ei oo sitä tahtotilaa, niin se näkyy läpi. Tai, jos sä kuuntelet saarnaajaa, joka ei itse usko siihen, mitä se puhuu, niin se näkyy läpi.”

Yrittäjän analogiat olivat kaiken kaikkiaan mielenkiintoisia, mutta tällä kertaa huomioni kiinnittyi hänen tapaansa merkityksellistää ja antaa arvoa tuolle edellä mainitulle ’uskolle’ viitaten Aristoteleen vaikuttamisen keinoihin:

”Jos aatellaan, että kommunikoinnista alle 10 % on sanoja. Sulla on ethos, pathos ja logos, on aika hyvät.”

Hänelle tuo logos tarkoittaa sanoja, joita puhutaan, niiden loogisuus. Pathos tarkoittaa tunnetta, joka välitetään puheen kautta. Lisäksi tarvitaan ethos eli status, painottaen ‘kuka puhuu’ -efektiä. Hän kuvailee, että “jos poliitikko puhuu papin vaatteissa, niin sen ethos ei ole kunnossa, koska kaikki tietää, että se on poliitikko, ne ei usko sitä.”

Tämä yrittäjä vaikuttaa löytäneen oman kutsumuksensa. Vaikka hänen polkunsa ei ole ollut helppo kaiken epävarmuuden ja vastustuksen keskellä, hänellä on päättäväisyyttä saada viestinsä perille. Hänelle yrittäjyydessä on paljolti kyse ihmisiin vaikuttamisesta:

”Jos sä oot yrittäjä, niin se tarkoittaa sitä, että sun pitää vaikuttaa muihin ihmisiin. Sun pitää vaikuttaa sun tiimiin. — Jos sulla ei ole se tahto siinä, se tahto vaikuttaa suoraan oikeestaan siihen pathokseen ja ethokseen ja ehkä jossakin välissä myös siihen loogisuuteen, logokseen. — Sitä on hirveen vaikee feikata, koska se sitten näkyy läpi yleensä. Ihmisestä näkee sen, että uskooks ne oikeesti siihen.”

Kuten missä tahansa ihmissuhteessa, vuorovaikutus on monikasvoinen tapahtuma. Se sisältää verbaalista ja non-verbaalista viestintää. Voimmekin oppia muutamia asioista tämän yrittäjän logos–pathos–ethos -analogiasta. Yrittäjyydessä, yrityksen johtamisessa tai kansainvälisten kumppaneiden kanssa viestiessä, ei ole kyse vain tuotteen tai palvelun teknisistä yksityiskohdista, bisnesmalleista tai kassavirran logiikasta. On otettava huomioon myös pathos, eli tunnetila, jolla vuorovaikutamme, sillä tuo sisältä kumpuava, aito tahtotila saattaa parhaimmassa tapauksessa tarttua! Samoin, meidän on joskus hyvä tarkistaa ja olla rehellinen omalle asemallemme, josta käsin kohtaamme ihmisiä – unelmien ja visioiden jakaminen on mahdollista vain jaetulta maaperältä..

Inspiroivaa ja vaikuttavaa toukokuuta sinulle!

Satu